Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, przy ulicy Sobieskiego 49 prowadzony jest od 1 lipca 1939r. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej oraz ustawy o pomocy społecznej. Jest to placówka dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

Celem działalności Domu jest szeroki wachlarz usług na rzecz Mieszkanek, zaspokojenie potrzeb, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.

Cała posesja jest ogrodzona, dobrze oświetlona, zagospodarowana  jako zielone tereny rekreacyjno-spacerowe. Dom jest pozbawiony barier architektonicznych. Architektura domu i jego wnętrze stwarza poczucie bezpieczeństwa, swobodnego poruszania się, spokoju, zachowania godności, niezależności, wolności oraz możliwość rozwoju własnej osobowości.

Dom oferuje:

 • dobre warunki bytowe
 • wygodne 1,2,3 osobowe pokoje
 • system przywoławczy w pokojach
 • winda, podjazd dla wózków
 • gabinet zabiegowy
 • salę rehabilitacji
 • salę terapii zajęciowej
 • świetlicę
 • aneksy wypoczynkowe

Zapewniamy:

 • miłą i serdeczną atmosferę
 • całodobową, fachową opiekę pielęgnacyjną i pielęgniarską
 • konsultacje lekarskie
 • rehabilitację
 • terapię zajęciową
 • ciekawą i pożyteczną organizację czasu wolnego
 • szeroki zakres zajęć terapeutycznych
 • opiekę duszpasterską
 • całodzienne, domowe wyżywienie oraz dostosowane diety i napoje wg potrzeb