Godziny odwiedzin

Odwiedziny krewnych i znajomych Mieszkańców odbywają się codziennie

w godzinach od 10.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy